Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa

  Sản Phẩm Chính Hãng   Giao Hàng Nhanh Chóng   Hỗ Trợ Tận Tình   Tư Vấn 0981.21.7979
Gọi ngay để nhận ưu đãi :  
Hotline:  

Ân Phước Biện Tài Và Trí Tuệ của Đức Diệu Âm Thiên Nữ

ÂN PHƯỚC BIỆN TÀI VÀ TRÍ TUỆ CỦA ĐỨC DIỆU ÂM THIÊN NỮ

 1. Pháp Tướng Diệu Âm Thiên Nữ

Diệu Âm Thiên Nữ là vị nữ Phật của nghệ thuật Âm thanh, Diệu Âm Thiên Nữ được cho là xuất phát từ nữ thần Âm Nhạc trong Văn Minh Vệ Đà. Ngài có khí chất Biện tài và Trí tuệ. Ngài là phối ngẫu của Đức Văn Thù Bồ Tát. Da Ngài trắng như tuyết, pháp tướng Ngài có một mặt và hai tay, mặt đẹp sáng như ngọc, tóc xanh mượt mà, mình khoác Thiên Y, tay trái nâng cây đàn đầu có con chim phượng, tay phải ngón ngọc gảy nhẹ đàn vang âm diệu kỳ du dương, ngồi xếp bằng hai chân, tướng mạo như thiếu nữ đôi tám, ôn hòa mà trang nghiêm.

 • Các Luận Và Kinh Điển Về Diệu Âm Thiên Nữ
 • Trong Kim Quang Minh Kinh có ghi lại rằng: Chỉ cần Bạn trì tụng Kim Quang Minh Kinh, Diệu Âm Phật Mẫu nhất định sẽ đến Gia Trì cho Bạn.
 • Diệu Âm Thiên Nữ xuất từ phẩm “Biện Tài Thiên” trong “Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh” mà có ! cùng Đại Tùy Cầu Kinh, Đại Nhật Kinh, có các xưng hiệu là Biện Tài Thiên Nữ, Diệu Âm Phật Mẫu, Mỹ Âm thiên Nữ, Diệu Âm Thiên Nữ, Trí Dục Thiên Nữ, Tài Nghệ Thiên Nữ.
 • Biện Tài Thiên Nữ theo sách “Đại Biện Thần Dụng Tự Tại Quang Khiết Danh” Ngài là Bồ Tát có quả vị thứ 9, dự vào hàng Thiên Vị tức là ở Đệ Nhất Nghĩa Thiên. Danh hiệu Biện Tài Thiên đã biểu thị rõ ràng Ngài là bậc phi thường về Học Vấn và Trí Tuệ. Sở dĩ gọi là Biện Tài, tức là biểu thị từ miệng Ngài nói ra lời nói, đều là rất có học vấn tri thức, có thể chấn nhiếp 10 phương. Cho nên Ngài là một vị nữ Thần về Trí Tuệ, Ngài có thể ban cho chúng sinh Trí Tuệ
 • Bản thệ của Diệu Âm Thiên Nữ, trong phẩm Đại Biện Tài Thiên Nữ trong Tối Thắng Vương Kinh có ghi lại: – Tại Đạo Trường của Đức Thế Tôn, rất đông đại chúng, khi đó nghe Tối Thắng Vương Kinh, có vị Thiên Nữ, đứng dậy trong Đại Chúng bạch với Phật rằng: – Bạch Thế tôn ! nếu có Pháp Sư nói Kinh này, có đầy đủ Trí Tuệ của tôi, đầy đủ tài biện thuyết Trang Nghiêm Lời Nói, nếu vị Pháp Sư ấy, ở lúc nói Kinh ấy, có chỗ quên mất, liền khiến cho trí nhớ của vị ấy thông thóang, cùng với Đà La Ni, Tổng Trì không chướng ngại. Đối với vô lượng chúng hữu tình, nghe đến Kinh này, đều có phúc trí không thể nghĩ bàn, tài ăn nói, trí tuệ vô cùng, có thể hiểu được vạn sự vạn vận trên đời, có thể ra khỏi Sinh tử, nhanh chóng bước lên quả vô thượng Bồ Đề.
 • Tăng Phúc Tăng Tuệ Khi Hành Trì

Phật Giáo Tạng truyền lấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Diệu Âm Thiên Nữ làm các vị Chủ Tôn về Trí Tuệ. Tu Trì Diệu Âm Thiên Nữ Bổn Tôn sẽ khai mở Trí Tuệ, tăng Phúc Tuệ Căn. Tru trì pháp môn này có thể khai mở Trí Tuệ, tăng Phúc Đức, được Diệu Âm Thiên Nữ phá trừ các luận điệu sai trái của Tà Ma Ngoại Đạo. Cuối cùng mà nói Phật Trí sinh khởi ánh sáng, được chứng quả Phật, thành tựu Tất Địa Trí Tuệ Văn Thù Diệu Âm.

 • Thần Chú Kết Nối Ngài:

Om pitsu pitsu prajna vardhani dzala dzala medhi vardhani dhiri dhiri buddhi vardhani soha

Oṃ picu picu prajñā vardhani jvala jvala medhivardhani dhiri dhiri buddhi vardhani svāhā

(Hãy trì tụng với tín tâm để tăng trưởng trí tuệ, phúc báu)

Thần chú ngắn : om sarasiddhi hring hring

Như nếu Bạn đã Tương Ứng với Diệu Âm Thiên Nữ, thì không chỉ âm thanh lời nói của Bạn trở lên đẹp đẽ, mà đồng thời tài năng biện thuyết của Bạn còn có thể thuyết phục người khác dễ dàng, nói ra ai cũng muốn nghe. Đồng thời đây cũng là vị Thần về Kỹ Nghệ, tay Ngài rất biến hóa, cho nên trong Ngũ Minh (5 Minh Vương) Diệu Âm là thuộc vào Công Xảo Minh (Ánh Sáng của sự khéo léo công nghệ) cũng gọi là Thanh Minh (Âm Thanh Sáng) có nhiều ngôn ngữ, thanh âm rất diệu kỳ.

Khi Bạn đã tương ứng với Ngài, thì tất cả sự nghiệp trên đều tương ứng có theo, ăn nói không vướng mắc, âm thanh thuyết phục mọi người, kỹ nghệ công nghệ đều khéo léo. Tu Tập Biện Tài Thiên Nữ Pháp, đắc được Tài Năng Biện Luận, cũng là Biện Bác Vô Ngại.

 • Bảy lợi ích hành trì:

1. Miệng như nước sông chảy, vĩnh viễn không dừng chảy, rất là trơn tru.

2. Sức biện luận rất sắc bén, nói như cụ thể, rất là đẹp đẽ.

3. Có thể ứng khẩu ứng thời mà ăn nói.

4. Không bao giờ nói sằng nói bậy.

5. Không bao giờ cạn kiệt ý tưởng, vĩnh viễn không ngắt đoạn.

6. Khi biện luận thì các hình ảnh rất sống động và đẹp xinh.

7. Là vô thượng diệu lý biện tài.

 • Chỗ kỳ diệu của Pháp này là ở chỗ “Một tăng biện tài, hai tăng trang phục, ba tăng ăn uống, bốn tăng Trí Tuệ” Pháp này trong thời điểm hiện tại, có thể khiến trường thọ, tăng tài lợi, tăng trí tuệ, khiến người Tu Pháp có được tất cả đầy đủ. Người tu Pháp này, tất cả các Ác Tinh xâm hại, tất cả tai nạn, tất cả cái khổ của xung phạm bệnh tật, như đấu tranh, nha chiến trận, ác mộng, ác thần trùng độc, chú hại ếm đối, đều được giải trừ tiêu diệt.
 • Ngài có thệ nguyện rằng: bất kỳ người giảng pháp nào khẩn cầu tới sự ban phước từ Ngài sẽ có đầy đủ Trí tuệ và Biện tài của Ngài. Lời nói trở nên trang nghiêm và thuyết phục, quyến rũ mà thấm sâu. Đang giảng kinh gì mà lỡ quên mất liền lập tức nhớ ra. Đang nói Thần chú gì mà không nhớ thì Thần chú vẫn lưu loát tuôn ra. Nếu như bạn thường xuyên cầu nguyện đến Ngài thì âm thanh lời nói của bạn sẽ trở nên đẹp đẽ, dễ nghe, khiến ai cũng muốn đi theo. Ngài cũng là một vị nữ Phật của kỹ nghệ nên bất kỳ ai cần sự khéo léo trong công việc (vẽ tranh, sửa máy tính, chữa bệnh, chơi đàn, nấu nướng…) cũng nên cầu nguyện đến Ngài.
 • Người tu Pháp này, ngoài có thể có được Trí Tuệ thông minh, lại có được sức mạnh tinh tấn dũng mãnh, không chỉ biện luận vô ngại, mà còn danh vang thiên hạ, ở thế gian hoàn toàn thành tựu mọi nguyện vọng của mình. Không chỉ vậy, còn có thể hoàn thành nguyện vọng của người khác, cho nên đây là Tối Thắng Diệu Pháp.
 • Diệu Âm Thiên Nữ là Phật Mẫu (Minh Phi) của A Di Đà Phật, của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cũng là Phật mẫu của Đại Uy Đức Kim Cương; Cho nên lai lịch của Diệu Âm Phật Mẫu rất phi phàm, Ngài có vô cùng Tài Phú, có thể ban tặng cho chúng sinh Phúc Đức, Trí Tuệ, và tràn đầy Ân Phước Gia Trì mãnh liệt.